Poniżej prezentujemy publikację książkową wydaną w ramach projektu pn: Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałanie w województwie Wielkopolskim

1. Okładka publikacji książkowej.

2. Publikacja ksiązkowa.

Wszystkich zainteresowanych przesłaniem publikacji w wersji książkowej prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

ul. Chłapowskiego 15/1

61-501 Poznań

tel: 61 887-11-66

adres mail: biuro@spoldzielnie.org

I. Raporty zbiorcze.

1. Raport zbiorczy nt.wykluczenia społecznego.

2. Raport zbiorczy nt. spółdzielni socjalnych.

II. Raporty nt: poszczególnych grup wykluczonych.

1. Raport nt. bezdomnych.

2. Raport nt. skazanych.

3. Raport nt. niepełnosprawnych.

4. Raport nt. prostytutek.

5. Raport nt. uzależnionych.

III. Raport Statystyczny z badań.

1. Raport statystyczny.

IV. Rekomendacje zmian prawa na podstawie badań.

1. Rekomendacje.

1. Szczegółowy Opis Badania.