Projektodawca: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Biuro Projektu

ul. Ostrówek 15, 61-121 Poznań

Tel./fax 61/887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

www.spoldzielnie.org