Akty Prawne: Spółdzielnie Socjalne

Spółdzielnia socjalna to wyjątkowy podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od przeciętnego podmiotu gospodarki narodowej jest przede wszystkim nadrzędność celów społecznych nad maksymalizacją zysków. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy i znalazły się w niestabilnej sytuacji życiowej. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia, pewności siebie, podniesienia kwalifikacji, rozwoju nie tylko zawodowego ale i osobistego.

Pomimo wskazanych różnic pomiędzy spółdzielnią socjalną a tradycyjnym przedsiębiorstwem należy pamiętać, że spółdzielnia działa na wolnym rynku, podobnie jak każdy inny podmiot gospodarczy musi poddać się rządzącym nim prawom. Przede wszystkim planując założenie spółdzielni socjalnej, należy poświęcić czas na refleksje odnośnie jej funkcjonowaniem na rynku. Winniśmy zadać sobie pytanie: kto będzie naszym klientem? Dlaczego klient zakupi produkt czy usługę od naszej firmy? W jaki sposób prowadzić działania marketingowe aby dotarły do jak najszerszej grupy potencjalnych klientów? Czym zachwycić przyszłych klientów? Tego rodzaju analiza może być decydująca dla późniejszego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa na rynku.