Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jest następcą i kontynuatorem działalności powstałego w 2003 roku Stowarzyszenia \"Nasz Dom\".

Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej, integracji społecznej oraz edukacji. W latach 2005r. - .2008r. – byliśmy partnerem projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce” współfinansowanego z EFS w ramach PIW EQUAL.
W ramach projektu utworzyliśmy w Poznaniu Centrum Ekonomii Społecznej (CES), które promowało ekonomię społeczną, wspomagało budowanie partnerstw lokalnych, prowadziło działalność informacyjną i doradczą dla osób zakładających spółdzielnie socjalne oraz już istniejących spółdzielni socjalnych. W samym Poznaniu utworzyliśmy 9 spółdzielni socjalnych i 1 przedsiębiorstwo społeczne, którym udzieliliśmy wsparcia finansowego
w postaci grantów.
Od 2007 roku prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (WOWSS). Ośrodek udziela m.in. pomocy informacyjno-doradczej, szkoleniowej oraz finansowej spółdzielniom socjalnym z terenu Wielkopolski, a w 2009 rozszerzył swój obaszar funkcjonowania na województwa Lubuskie i Dolnośląśkie.  Działalność Ośrodka jest współfinansowana środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W 2007 roku uruchomiliśmy Biuro Informacji Społecznej i Prawnej (BISP), z którego usług nieodpłatnie korzystają spółdzielcy oraz ubodzy mieszkańcy Poznania z terenów objętych rewitalizacją. Działalność BISP w 2007 oraz 2008 roku była współfinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Obecnie jest prowadzona dzięki współpracy oraz środkom finansowym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

W latach 2007-2009 prowadziliśmy również warsztaty szkoleniowe „Własna firma” dla mieszkańców Poznania zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

W 2006 roku stowarzyszenie zostało wpisane do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00145/2006,