Zespół Merytoryczny Projektu

I. prof. Dr hab. Jacek Tittenbrun (14.04.1952 r. Poznań)

adres e-mail: jacek.tittenbrun@wsnhid.pl

1. Kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

2. profesor  zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • ukończył z wynikiem celującym studia na kierunku socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1976 r
 • doktoryzował się w 1982 r.,
 • habilitował w 1989 r.
 • 27.12.1993 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych,
 • 1.02.1994 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UAM w Poznaniu,
 • 1.04.2002 r. mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w UAM w Poznaniu

Należy do wielu zagranicznych towarzystw naukowych m.in.:

 • European Association of Evolutionary and Comparative Studies,
 • European Sociological Association,
 • International Institute of Sociology.

Jest laureatem wielu nagród naukowych oraz stypendiów zagranicznych, m. in.:

 • NATO,
 • Fundacji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego),
 • Odbył dłuższe stypendium badawcze w London School of Economics.
 • Praca wykonana w ramach Research Support Scheme, Central European University nagrodzona za "oryginalność, metodologię i naukową wartość" wpisana do Złotej Księgi 2001 r..

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda Ministra zespołowa I st.
 • nagroda PAN im. Stefana Czarnowskiego
 • 6 nagród indywidualnych Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze
 • nagroda Prodziekana ds. dydaktycznych za działalność na stanowisku
 • wicedyrektora Instytutu 1993.
 • nagroda Rektora WSNHid za osiągnięcia badawcze 2007.
 • wpis do "Kto jest Kim w Poznaniu" – Itaka 1997,
 • wpis do „Wikipedia, wolna encyklopedia” http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Tittenbrun,
 • wpis do "Złotej Księgi Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy", Polski Instytut Biograficzny, Helion, Gliwice 2006.

W ramach honorów zagranicznych można wskazać:

 • połączone ze wpisem do Złotej Księgi wyróżnienie pracy wykonanej w ramach Research Support Scheme, Central European University za "oryginalność, metodologię i naukową wartość" 2001.
 • tytuł International Professional of the Year 2005 przyznany przez INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE, Cambridge, Anglia.
 • Jest autorem m.in.:
 • THE Collapse of Real Socialism in Poland", London-New York 1993 r.,
 • "Private versus Public Ownership: In Search of the Rationale of Privatisation" London-New York 1996.
 • oraz współautorem i redaktorem kilku innych anglojęzycznych książek.


Ostatnio wydana monografia to czterotomowe studium polskiej prywatyzacji pt. „Z deszczu pod rynne. Meandry polskiej prywatyzacji”. Poznan: Zysk i Ska. 2008.

tłumaczy również literaturę piękną np. 'Żelazny Jan” Roberta Bly, fascynującą opowieść o istocie męskości i męskiej inicjacji, a także o problemach i życiowych wyzwaniach współczesnego mężczyzny.

 • Książka "Upadek socjalizmu realnego w Polsce" zajęła pierwszą pozycję na liście bestsellerów wydawniczych "Nowej Europy".
 • Jego stale poszerzający się dorobek publikacyjny zbliża się do imponującej granicy 200 monografii, szkiców i artykułów w naukowych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz pracach zbiorowych, nie licząc wielkiej liczby pozycji publicystyki teoretycznej.
 • Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego.
 • Jakkolwiek jego praca badawcza koncentruje się zasadniczo na pograniczu między socjologią a ekonomią, to niejednokrotnie wkracza ona w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych.
 • Implikacją owej interdyscyplinarności może być przesłanie do czytelników, które autor tak lubi określać trawestując Talcotta Parsonsa: pragnąłbym, aby moje prace nie były uznane przez socjologów za zbyt ekonomiczne, a z kolei przez ekonomistów za zbyt socjologiczne.


Wykładał za granicą, (m.in. na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie) wygłasza liczne referaty i współorganizuje międzynarodowe konferencje naukowe zagranicą i w kraju .
 

II. dr. Bartosz Mika (ur. 11.10.1980 r. Poznań)

adres email: bartosz.mika@wsnhid.pl

Absolwent socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (czerwiec 2004 r.). Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii również na UAM obroniony w październiku 2008 roku. Zajmuje się przede wszystkim problematyką socjologii gospodarki oraz konfliktu społecznego. Do zainteresowań naukowych, choć nie tylko, należy również problematyka internetu i nowoczesnych technologii.

Od czterech lat członek Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu od dwóch lat etatowy pracownik WSNHiD. Uczestniczył między innymi w projektach badań dotyczących stosunków siły roboczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz struktury klasowo-stanowej miasta Poznania. W niniejszym projekcie pełni funkcję asystenta kierownika merytorycznego.

 

III. mgr. Joanna Kobielska

adres email: joannakobielska@o2.pl

Swoją pracę naukową rozpoczęła wraz z ukończeniem studiów na wydziale humanistycznym, na kierunku socjologia w WSNHiD w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra ze specjalizacji socjologa pracy i przedsiębiorczości. Temat pracy licencjackiej to „Motywowanie pracowników jako jeden ze sposobów  zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza działania korporacji” . Temat pracy magisterskiej to „Polskie przedsiębiorstwo w dobie globalizacji – studium przypadku”

Obecnie piszę  pracę doktorską z dziedziny socjologii gospodarki pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Tittenbruna. W kręgu zainteresowań naukowych oprócz socjologii gospodarki jest psychologia biznesu, marketing.

Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i Mediacje.

Oprócz pracy naukowej, zawodowo zajmuje się marketingiem i sprzedażą. Zdobywała doświadczenie  zawodowe na stanowiskach Dyrektor Marketingu, Key Account Manager, Specjalista ds. marketingu zarówno w polskich jak i międzynarodowych korporacjach.